Varje vår får vi besök av brun kärrhök. Det är så intressant att sitta och följa deras arbete som börjar tidig morgon, till sen kväll att samla kvistar, bygga sina bon samt söka efter mat. Så fantastiskt vackra, elegant och tyst glidflyger de över vassen, dyker ned, landar mjukt för att komma upp igen med kvistar. De är väldigt skygga och svåra att fotografera, har inte mer än ett 200 mm teleobjektiv. De senaste dagarna har jag dock fått se dem glida in över land och jag lyckades få några fina bilder på en vacker hane (ser det på färgteckningen). Har googlat och hämtat information om denna sällsynta och vackra rovfågel som vi får den äran att njuta av varje år.
När ungarna är födda och börjar lära sig att flyga kan man se dem sitta i någon tall, hängande med vingarna. Helt förtjusande.


Information om brun kärrhök.
Circus aeruginosus – Släktnamnet Circus har av antikens författare använts om flera rovfåglar. Artnamnet aeruginosus betyder “rostig” eller “kopparärgig” och syftar på den rostbruna färgen.

Typiska kännetecken:
42-56 cm. Vingspann 115-140 cm.
Vuxen hane har svarta vingspetsar, ljust blågrå stjärt och delar av vingarna. Ryggen och inre delarna av vingarna är bruna medan huvudet och bröstet är gulvita. Honan är mörkbrun med ljusare strupe, hjässa och framkant på vingarna. Ungfåglarna liknar honan.

Den finns främst i södra delen av landet. Mindre vanlig i mellersta Sverige och förekommer i Norrbottens kustland. Den äter små däggdjur och fåglar.
Läte:
Tystlåten. Under parningsflykt ett högt “qui-äh” och pipande “fieh”.
Häckar:
Ett plattformsliknande bo direkt på marken som byggs av grenar, gräs och vass. Häckar i vassar längs näringsrika sjöar. Lägger 3-5 ägg som ruvas av honan i ca 5 veckor.Brun kärrhök är en utpräglad slättsjöfågel. Den patrullerar vassar och omgivande åkermarker glidflygande med vingarna ofta ganska högt, som i ett V. Under häcksäsongen förser hanen honan med föda vilket kan ske med en viss finess. När hanen närmar sig boplatsen med föda signalerar den till honan som möter upp på något lägre höjd. Vid ett visst ögonblick släpper hanen bytet då honan vänder sig på rygg i luften och fångar det med klorna.

Det svenska beståndet uppskattades till 1 400 par år 2000 men arten står inför ett antal hot som t.ex. jakt under flytten över medelhavsregionen. De är även känsliga för störningar under parningsperioden och av förgiftning från blyhagel.

Brun kärrhök övervintrar i Medelhavsländerna och tropiska Västafrika dit den flyttar från augusti till början av oktober. De första kommer tillbaka i slutet av mars, medan de nordliga återvänder i mitten av maj.