Vi har en liten tät skogsdunge här i norra området, alldeles invid stranden. Det är gamla höga tallar och granar, ett kärt tillhåll för älg, hjort, rådjur. Korpen har sina bon uppe i de höga tallarna, ekorrar bor i granarna och det finns en hel del olika fågelarter. Ornitologer gör sina besök. Det finns gott om sand, lite större stenar som bildar grottor mellan rötterna, där finns räv- och grävlingsgryt. Det är, och har alltid varit mycket spännande promenader. Massor att nosa på och undersöka.
Vi och hundarna har alltid älskat vår lilla skog som vi passerar på väg till norra stranden.

I förra veckan kom dock några stora skogsmaskiner till “lilleskogen” och började avverka, gallra. De gamla granarna har blivit angripna av granbarkborre, så det blev ganska glest efter den operationen.