Har gjort ett nytt UCG på hjärtat, fick själv se och kardiologen/hjärtspecialisten förklarade hur det jobbar. Nu har jag även läst journalen efter att flera prover togs via blodet.smiley

Jag är glad, tacksam, allt ser bättre ut än tidigare då jag gjorde mitt första UCG. Då tickade hjärtat på lite väl fort och den läkaren hade svårt att läsa ut resultaten. I december gjorde jag även en elkonvertering, men den misslyckades, mina extraslag, mitt flimmer kom tillbaka.smiley
Käkar nu mina mediciner mot kroniskt förmaksflimmer, tar det lugnt, undviker stress, sötsaker och alkohol vilket också dämpar mina extraslag. smiley