I samband med röjningen tog vi fram alla grejor vi använt i samband med våra födda valpar. Vi tänker inte föda upp flera kullar, så valplådan, hagar, valp/barnvåg och mycket annat kan vi sälja eller lämna till något ställe där det kan komma till användning.
Mjuka grejor som fällar och lite annat har vi lämnat till FA-fyndet, där de tacksamt tog emot det.
Valplådan och en större hage har vi redan sålt till en kompis som föder upp. smiley

De roliga leksakerna som valparna hade, några mjuka bo, med ekorrar, bin och fåglar samt leksaksgrönsaker har vi sparat som minne. Det var kul och utvecklande för dem, genom att undersöka bona och plocka ut de små invånarna. smiley