Ida och Sasha har parat sig!smiley

Nu önskar vi att allt skall gå bra framöver och att det blir fina valpar här
runt den 30 augusti 2013!

Varmt tack till Lolo Hawkins, kennel Seamist, för ditt förtroende, stöd och support!!smiley

I den här kombinationen hoppas vi få mentalt stabila, glada och arbetsvilliga individer, med utmärkt anatomi och rörelser!

Den här kullen får ett mycket bra skattat MI – Mentalindex.
(senaste uppdateringen, juni 2013)

N/O = Nyfikenhet/orädsla, Skott, Socialitet, Lek, Jakt.

Far: 134, 124, 103, 113, 125
Mor:100, 113, 119. 110. 103

Kullsnitt: N/O: 117, Skott: 118,5, Socialitet: 111, Lek: 111,5, Jakt: 114

MI bygger dels på föräldrarnas egna resultat samt släktingarnas.

Sashas mentalbeskrivning, MH-spindel.

Idas mentalbeskrivning MH spindel.