Vi känner ett starkt engagemang för djur och natur och stödjer Nordens Ark som arbetar för att ge hotade djur en framtid.

Genom medlemskap, ekonomiska bidrag – små som stora – kan vi alla göra en insats.

Nedan ser vi några av djuren i parken; mindre panda, jämtget och snöleopard. Men det finns många flera som behöver mat.

www.nordensark.se